Recently Published

Universal Law Publishing
Universals Guide to Delhi Judi..
Vinay Kumar Gupta
ISBN: 9788131254028
 • 825
 • 742.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Universal’s Delhi Judicial S..
Gaurav Mehta
ISBN: 9788131254011
 • 395
 • 355.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Administrative Law and Adminis..
H K Saharay
ISBN: 9788131254004
 • 895
 • 805.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Haryana Civil Service (Judicia..
Gaurav Mehta
ISBN: 9788131253991
 • 550
 • 495
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Key Legal Principles Essential..
Rupin Pawha
ISBN: 9788131253984
 • 495
 • 445.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Universals Guide to Uttar Prad..
Krishan Keshav
ISBN: 9788131253977
 • 650
 • 585
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Rethinking Judicial Reforms- R..
Kaleeswaram Raj
ISBN: 9788131253960
 • 425
 • 382.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Tourism Law in India - A Compr..
Shashank Garg
ISBN: 9788131253823
 • 595
 • 535.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Law on Civil Appeals..
Y P Bhagat
ISBN: 9788131253830
 • 895
 • 805.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now
Universal Law Publishing
Introduction to Muslim Law..
Tahir Mahmood & Saif Mahmood
ISBN: 9788131253809
 • 450
 • 405
 • 10% Off
 • 2017
Out of Stock
Universal Law Publishing
A Practical Guide to Delhi Sch..
H L Kumar
ISBN: 9788131253854
 • 525
 • 472.5
 • 10% Off
 • 2017
Out of Stock
Universal Law Publishing
Textbook on Muslim Law..
Dr. Rakesh Kumar Singh
ISBN: 9788131253755
 • 525
 • 472.5
 • 10% Off
 • 2017
Buy Now